i vs you dota experts forum
 • kantocu ne demek
 • jelleşme ne demek
 • ortoz ne demek
 • salvo ne demek
 • dekovil ne demek
 • salah ne demek
 • nankör ne demek
 • ekabir ne demek
 • ebet ne demek
 • balina ne demek
 • nağme ne demek
 • gayriahlaki ne demek
 • rumuz ne demek
 • asil ne demek
 • yayla ne demek
 • imdat ne demek
 • kanton ne demek
 • bakkaliye ne demek
 • yeğ ne demek
 • ekspoze ne demek
 • Aksolotl ne demek
 • navigatör ne demek
 • sarig ne demek
 • lenfanjit ne demek
 • cilvebaz ne demek
 • yokuş ne demek
 • zevahir ne demek
 • patolog ne demek
 • gaga ne demek
 • iyodür ne demek
 • maden sodası ne demek
 • parşömen ne demek
 • lasta ne demek
 • esrar ne demek
 • karsinom ne demek
 • banlama ne demek
 • züppe ne demek
 • gafur ne demek
 • zerzevat ne demek
 • homojen ne demek
 • optimetri ne demek
 • kamarilla ne demek
 • izotop ne demek
 • bilvasıta ne demek
 • cümleten ne demek
 • maktu ne demek
 • karyokinez ne demek
 • ablatif ne demek
 • salamanje ne demek
 • debelenme ne demek
 • reva ne demek
 • basso ne demek
 • ham ne demek
 • ekstra ne demek
 • kame ne demek
 • davudi ne demek
 • vasat ne demek
 • zerrin ne demek
 • vakit ne demek
 • yevmiyeci ne demek
 • eko ne demek
 • ortopedist ne demek
 • gez ne demek
 • dekore ne demek
 • tez ne demek
 • tekzip ne demek
 • kaotik ne demek
 • alevilik ne demek
 • mahya ne demek
 • gelgeç ne demek
 • jeomorfoloji ne demek
 • adamak ne demek
 • moda ne demek
 • ilmik ne demek
 • mahdum ne demek
 • ruble ne demek
 • vahim ne demek
 • cismen ne demek
 • ablatya ne demek
 • jeolog ne demek
 • melek ne demek
 • imar ne demek
 • darbetme ne demek
 • vitrifiye ne demek
 • gastronom ne demek
 • maltahumması ne demek
 • sahn ne demek
 • Kelimemiz
  gır gır
  gır gır Ne Demek?

  Alay. - isim

  Komik, matrak, eğlenceli. - sıfat

  Usanç veren, sürekli ve kaba bir sesle. - zarf

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Çok uzun boylu ve sarışındı, gır gırdı, neşeliydi.

  A. Kulin

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  gır gır Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  gır gır Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi